Общи събрания на акционерите

2018

22.03.2018 год. Декларация по чл. 107 за 2017 год.

22.03.2018 год. Декларация по чл. 107 за 2017 год.

22.03.2018 год. Декларация по чл. 100 за 2017 год.

22.03.2018 год. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2017 год.

22.03.2018 год. Доклад на независимия одитор за 2017 год.

22.03.2018 год. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите за 2017 год.

22.03.2018 год. Годишен финансов отчет за 2017 год.

22.03.2018 год. Пълномощно – образец

22.03.2018 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

22.03.2018 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите

 

2017

ЧФ удължи мандата на членовете на Съвета на директорите до 09.11.2022

18.12.2017 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

18.12.2017 год. Пълномощно – образец

18.12.2017 год. Покана за извънредно общо събрание на акционерите

04.12.2017 год. Списък на акционерите

04.12.2017 год. Книга на акционерите

06.11.2017 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите

 

08.06.2017 год. Пълномощно – образец

08.06.2017 год. Протокол за редовно общо събрание на акционерите

08.06.2017 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

 

2016

23.06.2016 год. Пълномощно – образец

23.06.2016 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите

23.06.2016 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

 

2015

20.04.2015 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите