• September 18, 2018

  До края на 2018 г. Чайкафарма очаква разрешения за употреба в България на нови две лекарства с рецепта, които ще обогатят портфолиото и развитите терапевтични кошници на компанията със следните медикаменти и показания:   Хлортидон (хлорталидон) – за лечение на артериална хипертония, есенциална или нефрогенна, или изолирана систолична хипертония.   ПлакЕкс Комби (клопидогрел/ацетилсалицилова киселина) – […]

 • May 3, 2018

  Пизона Комби съдържа пиоглитазон и метформин, които контролират нивото на кръвната захар. Помага на организма да използва по-добре произведения от него инсулин, когато терапията само с метформин е недостатъчна. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. За повече информация, посетете секция Продукти. ATC код: A10B 02

 • August 24, 2017

  Комисията за финансов надзор (КФН) вписа емисия акции, издадена от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Това става ясно от решенията на регулатора от проведеното на 23 август заседание. Емисията е в размер на 7 700 000 броя обикновени, безналични […]

 • July 14, 2017

  Актуалният капитал на фармацевтичната компания е 64, 3 млн. лв. Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД представи уведомление, че след вписване в Търговския рeгистър капиталът на дружеството е увеличен със 7,7 млн. лв., съобщи дружеството чрез БФБ – София. Актуалният капитал на фармацевтичната компания е 64,3 млн. лв., разделен на 64,3 млн. броя безналични акции с номинална […]

 • June 9, 2017

  Гласуваният дивидент за 2016 г. е 7 700 000. Размерът на капитала след увеличението е 64 300 000 лв. На 8 юни 2017 г. се проведе годишното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД при наличието на необходимия кворум. Представени бяха общо 56 562 089 броя акции – всичките с право на […]

 • April 4, 2017

  На основание чл.27, ал.1, т.2 от Наредба № 2 на КФН, Ви уведомяваме относно следните обстоятелства, касаещи “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, които представляват „вътрешна информация” по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2 на КФН, а именно: В изпълнение на разпоредбите на Глава осма, раздел „Общи […]

 • March 9, 2017

  Бортезомиб-Чайкафарма 3,5 мг прах за инжекционен разтвор е най-новият лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, получил разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата в началото на месец февруари 2017. Активното вещество е Бортезомиб (като манитол боронов естер). Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. ATC код: L01XX 32

 • February 20, 2017

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи поредно разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), с което компанията обнови продуктовата листа на инжекционните си продукти. Новото онкологично лекарствено средство се нарича Пеметрексед-Чайкафарма 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор и се използва за лечение на малигнен плеврален мезотелиом и недребноклетъчен рак на белия дроб. […]

 • February 9, 2017

  Бортезомиб-Чайкафарма 3,5 мг прах за инжекционен разтвор е най-новият лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, получил разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата в началото на месец февруари 2017. Активното вещество е Бортезомиб (като манитол боронов естер). Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. ATC код: L01XX 32

 • February 2, 2017

  Лидокаин-Чайкафарма 10 mg и 20 mg инжекционен разтвор  e най-новият лекарствен продукт на Чайкафарма, получил разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата. Терапевтични показания: За локална анестезия в хирургията, стоматологията, урологията, кардиологията, офталмологията, оториноларингологията и при различни инвазивни инструментални изследвания. За терапия на камерни аритмии, включително и след инфаркт на миокарда и кардиохирургични интервенции. […]

 • November 15, 2016

  Най-новият лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, който Изпълнителната агенция по лекарствата разреши за употреба, е Цилапенем 500 mg/500 mg прах за инфузионен разтвор. Всеки флакон съдържа следните активни вещества: 530 mg имипенем монохидрат (imipenem monohydrate), което е еквивалентно на 500 mg имипенем, безводен, и 532 mg циластатин натрий (cilastatin sodium), еквивалент на 500 […]

 • September 2, 2016

  От днес на българския фармацевтичен пазар се предлага най-новото попълнение от постоянно разширяващата се продуктова листа на Чайкафарма Висококачествените Лекарства  за лечение на сърдечносъдови заболявания. Продуктът, регистриран по децентрализирана процедура Cardesart-Co x 30 tablets, с международно непатентно наименование Candesartan/Hydrochlorothiazide и в концентрации на активното вещество 8 mg/ 12,5 mg и 16 mg/ 12,5 mg е […]

 • July 19, 2016

  След успешно приключила трета за компанията децентрализирана процедура (DCP ) Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешение за употреба за лекарствения продукт Tamayra 5 mg/5 mg hard capsules и Tamayra 10 mg/5 mg hard capsules, за който България е референтна страна Това е и първата международна процедура за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, за която […]

 • July 4, 2016

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешения за употреба за лекарствените продукти Ибодриа 6 mg/6 ml концентрат за инфузионен разтвор и Ибодриа 3 mg/3 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. Съдържащото се активно вещество е ибандронова киселина (като натриев ибандронат монохидрат). Лекарственият продукт е показан при лечение на остеопороза при жени в постменопауза с увеличен […]

 • June 30, 2016

  Българският Фармацевтичен съюз награди Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД за кардиологичния лекарствен продукт Амаритон в категорията „Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание – българско производство” за 2016 година. Церемонията по награждаване се състоя в рамките на Десетото юбилейно издание на Български фармацевтични дни, провело се между 24-26 юни 2016 в Националния дворец на културата, София.  

 • June 24, 2016

  С решение на Общото събрание, капиталът на дружеството ще бъде увеличен със 7 000 000 лв., което ще увеличи пропорционално броя на акциите на всеки акционер   На 23 юни 2016 г, при наличието на необходимия кворум, се проведе годишното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. За участие се регистрираха 9 […]

 • June 22, 2016

  За изминалата година дружеството отчита подобряване на финансовите резултати, въвеждане на нови продукти и навлизане на нови пазари, както и развитие на научноизследователската си дейност   Публичната компания Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД ще проведе своето годишно Общо събрание на акционерите на 23 юни 2016 г, от 11:00, в гр. София. Само тринадесет месеца след излизането […]

 • Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешения за употреба за лекарствените продукти Аторва 40 mg и Аторва 80 mg филмирани таблетки. Всяка таблетка съдържа активното вещество аторвастатин като аторвастатин калций (atorvastatin calcium). Аторва е показан: като допълнение към диетата за намаляване на повишените общ холестерол, LDL-холестерол, аполипопротеин B и триглицериди при възрастни, подрастващи и деца над […]

 • May 13, 2016

  На 10.05.2016 г. Изпълнителната агенция по лекарствата завърши успешно в регламентирания срок първата децентрализирана процедура (DCP) за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, за която Република България е референтна държава. Екип от експерти на ИАЛ извърши оценка във връзка с разрешаване за употреба на лекарствените продукти Tamayra 5 mg/5 mg hard capsules и Tamayra 10 […]

 • January 22, 2016

  Левор 5 mg/ml инфузионен разтвор е лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, за който ИАЛ издаде разрешение за употреба през януари 2016 г. Активната съставка е левофлоксацин (levofloxacin) като левофлоксацин хемихидрат (levofloxacin hemihydrate).   Левор е показан при възрастни за лечение на следните инфекции: Придобита в обществото пневмония; Усложнени инфекции на кожата и меките […]

 • Изпълнителната агенция по лекарствата издаде разрешение за употреба за лекарствения продукт Цисакса 2mg/ml инжекционен/ инфузионен разтвор. Медикаментът е невромускулен блокер със средна продължителност на действие за интравенозно приложение с количествен състав  Цисатракуриум 2 mg като цисатракуриум (cisatracurium) безилат (besilate) 2,68 mg на 1 ml. Цисакса е показан за употреба по време на хирургични и други […]

 • December 21, 2015

  Изпълнителната агенция по лекарствата издаде разрешение за употреба за лекарствения продукт с активно вещество remifentanil Ремифентанил-Чайкафарма 1 mg, 5 mg прах за концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор, принадлежащ към група медикаменти, известни като опиати. Ремифентанил-Чайкафарма се използва заедно с други лекарства, наречени анестетици, с цел: да помогне при заспиване преди операция; да приспи пациента и да […]

 • Ново разрешения за употреба получи Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД за лекарствения продукт Коолсарт – 20 mg/12.5 mg, 20 mg/25 mg, 40 mg/12.5 mg, 40 mg/25 mg филмирани таблетки. Коолсарт съдържа две активни вещества: olmesartan medoxomil и hydrochlorothiazide, които се използват за лечение на високо кръвно налягане (хипертония). Олмесартан медоксомил принадлежи към групата на антагонистите на […]

 • През месец декември 2015 г. Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба от ИАЛ за лекарствения продукт Олсарт 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки. Медикаментът съдържа активното вещество olmesartan medoxomil и принадлежи към групата лекарства, наречени ангиотензин-II-рецепторни антагонисти. Те понижават кръвното налягане, като отпускат кръвоносните съдове, и се използват за лечение […]

 • November 4, 2015

  Агенцията по лекарствата издаде разрешение за употреба на нов лекарствен продукт на Чайкафрама Висококачествените Лекарства АД – Арипипа 15 mg таблетки – съдържащ активната субстанция арипипразол (aripiprazole). Медикаментът принадлежи към група лекарства, наречени антипсихотици. Той се използва за лечение на възрастни и юноши на и над 15 години, страдащи от заболяване, характеризиращо се със симптоми […]

 • October 20, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД бе отличена сред най-печелившите и влиятелни компании в България за изминалата 2014 г. в бизнес класацията „300 Бизнес лидери в България”. В тазгодишното четврърто издание, бизнес анализаторите от ICAP Group класират най-успешните компании в страната според критерия „Печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA)”. За поредна година Чайкафарма отбелязва ръст […]

 • October 16, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба за Езомепразол-Чайкафарма 40 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор. Продуктът съдържа активното вещество езомепразол (esomeprazole) и принадлежи към група лекарства, наречени „инхибитори на протонната помпа”. Те действат, като намаляват количеството киселина, което стомахът произвежда. Езомепразол-Чайкафарма се използва за краткосрочно лечение на определени състояния, при които пациентът не […]

 • October 6, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешение за употреба за лекарствения продукт Декскетопрофен-Чайкафарма 50 mg/2 ml инжекционен разтвор или концентрат за инфузионен разтвор. Продуктът представлява обезболяващо лекарство от групата на т. нар. нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Използва се за лечение на остра, умерена до силна болка, когато приемането на таблетки не е подходящо, например болка след […]

 • September 1, 2015

  За първи път Република България като държава-членка на ЕС ще бъде референтна страна по децентрализирана процедура (DCP) за разрешаване за употреба на лекарствени продукти със заявител Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България. Засегнати страни в процедурата са Австрия, Гърция, Португалия, Румъния, Словакия и Чехия. Като референтна страна по процедурата ИАЛ ще извърши оценка на досие за […]

 • August 18, 2015

  Ворифунгал 200 mg прах за инфузионен разтвор е най-новото лекарство на компанията Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, получило разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата към МЗ. Активното вещество Вориконазол (Voriconazole) е широкоспектърен триазолов антимикотичен агент и е показан при възрастни и деца над 2 години. Ворифунгал следва да бъде прилаган главно при пациенти с […]

 • July 31, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба за кардиологичния лекарствен продукт Претимектал таблетки с изменено освобождаване. Една таблетка Претимектал съдържа 35 mg триметазидинов дихидрохлорид (trimetazidine dihydrochloride). Активното вещество триметазидин е показано при възрастни като допълващо симптоматично лечение при пациенти със стабилна ангина пекторис, които не са адекватно контролирани или които имат непоносимост към […]

 • Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи национално разрешение за употреба за лекарствения продукт Кардесарт-Ко 8 mg/12.5 mg и 16 mg/12.5 mg таблетки за територията на България по втората децентрализирана процедура на дружеството. Децентрализираната процедура (процедура по взаимно признаванe) се основава на признаване от страна-членка на ЕС на разрешение за употреба, издадено в друга страна-членка. Кардесарт-Ко съдържа […]

 • July 14, 2015

  Изпълнителната агенция по лекарствата издаде ново разрешение за употреба на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД за лекарствения продукт за лечение на захарен диабет Ароба 100 mg таблетки. Ароба съдържа активното вещество акарбоза (acarbose), принадлежащо към групата медикаменти, наречени алфа-глюкозидазни инхибитори. Използва се за допълнително лечение едновременно с диета при пациенти със захарен диабет и при превенция […]

 • June 11, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства получи ново разрешение за употреба за лекарствените продукти Амаритон 50 mg, Амаритон 100 mg, Амаритон 150 mg, Амаритон 200 mg твърди капсули с удължено освобождаване. Амаритон съдържа активното вещество флекаинид ацетат (flecainide acetate) и се използва за лечение при следните показания: АV нодална реципрочна тахикардия; аритмия, свързана с Wolff-Parkinson-White Синдром и подобни […]

 • May 11, 2015

  На 14 юни 2015 г. се навършват 10 години от създаването на Клиниката по Кардиохирургия в УМБАЛ “Св. Марина” към Медицински Университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“. По този повод на 12 и 13 юни в морската столица ще бъде организирана конференция по кардиохирургия и кардиология под егидата на  Медицински Университет – Варна „Проф. […]

 • March 30, 2015

  Българската Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) издаде разрешение за употреба за новия медикамент на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД – Кордакер Плюс. Лекарственият продукт съдържа активните вещества  лизиноприл и  хидрохлоротиазид и е предназначен за лечение на високо кръвно налягане (хипертония). Фиксираната дозова комбинация Кордакер Плюс (10 mg или 20 mg лизиноприл и 12,5 mg хидрохлоротиазид ) […]

 • March 26, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба за лекарствените продукти Ко-Телсарт 40 mg/12,5 mg, Ко-Телсарт 80 mg/12.5 mg и Ко-Телсарт 80 mg/25 mg таблетки. Ко-Телсарт представлява комбинация от две активни вещества в една таблетка – телмисартан и хидрохлоротиазид. И двете вещества помагат да се контролира високото кръвно налягане (есенциална хипертония). При комбинирането им […]

 • March 11, 2015

  Какви екологични практики, технологии и стандарти за намаляване на влиянието върху околната среда прилага Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД в дейността си и какви инвестиции, иновации и еко инициативи се планират в бъдеще – интервю с Красимир Виделов, производствен директор на компанията. Цялото интервю в специализираното издание „Екология & Инфраструктура” можете да прочетете тук.

 • March 4, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства получи ново разрешение за употреба за лекарствените продукти Амаритон 50 mg, Амаритон 100 mg, Амаритон 150 mg, Амаритон 200 mg твърди капсули с удължено освобождаване. Амаритон съдържа активното вещество флекаинид ацетат (flecainide acetate) и се използва за лечение при следните показания: АV нодална реципрочна тахикардия; аритмия, свързана с Wolff-Parkinson-White Синдром и подобни […]

 • January 20, 2015

  Рейтинговата система за оценка на работодателите възниква в рамките на съвместен проект на КНСБ и Българската стопанска камара Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД  е класирана на второ място в един от най-конкурентните и бързо развиващи се сектори в икономиката – производство на лекарствени вещества и продукти. Подборът на фирмите се осъществява въз основа на ключови икономически […]

 • January 13, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба за лекарствените продукти Пизона 15 mg, Пизона 30 mg и Пизона 45 mg таблетки, отпускани по лекарско предписание. Пизона съдържа активното вещество пиоглитазон и е антидиабетен лекарствен продукт, използван за лечение на тип 2 (неинсулинозависим) захарен диабет. Това е диабет, който обикновено се развива при възрастни пациенти. Пизона подпомага […]

 • Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба за лекарствените продукти Пизона 15 mg, Пизона 30 mg и Пизона 45 mg таблетки, отпускани по лекарско предписание. Пизона съдържа активното вещество пиоглитазон и е антидиабетен лекарствен продукт, използван за лечение на тип 2 (неинсулинозависим) захарен диабет. Това е диабет, който обикновено се развива при възрастни пациенти. Пизона подпомага […]

 • November 14, 2014

  Тазгодишното третото издание на 300 Бизнес Лидери в България представя най-успешните компании в страната на база на трудната за бизнеса 2013 година. ICAP Bulgaria, които са лидер в предоставянето на бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа, подбраха водещите компании в България според критерия „Печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизация” (EBITA). Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД […]

 • November 4, 2014

  Медикаментът е с най-изгодна цена за месечна терапия с инхиботор на протонната помпа – 9.75 лв. За всички останали продукти от същия терапевтичен клас пациентът трябва да доплати за месечно лечение между 11 лв. и 46 лв.

 • October 12, 2010

  Обществена позиция на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД относно реимбурсната и лекарствена политика

  10 юни 2010 г

  Първите стъпки за реализиране на ефективна реимбурсна политика в България са предприети през 2004 г с приемането на наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. За първи път в условията на договаряне е включен принципът на референтна реимбурсна стойност за всяко международно непатентно наименование, която се изчислява на базата на подобни референтни стойности в осем държави, членове на Европейския съюз. Въпреки позитивното си начало, наредбата не доведе до съкращаване на разходите за лекарства и подобряване на терапевтичната ефективност, нито до увеличаване на достъпността. Не са въведени горни ценови лимити на участниците в отделните терапевтични групи, като общественият фонд се отказва да контролира крайната цена за пациента, а само реимбурсната стойност, която той заплаща. В резултат на това личните разходи за лекарствопотребление се увеличават ежегодно и България е страната в Европейски съюз с най-ниски публични разходи за лекарства.

  Друг основен недостатък на реимбурсацията е липсата на терапевтични цели, фокусирани върху хроничните заболявания, както и липсата на мерки за насърчаване на генеричната употреба. Част от пропуските се отстраняват през 2007 г с приемането на наредба за позитивен лекарствен списък, когато се включват пределни ценови лимити за генеричните лекарства, приемат се критерии за отпадане при промени в данните за ефикасност и безопасност. Основен недостатък на осакатената наредба за позитивен лекарствен списък е, че всеки продукт се реферира спрямо самия себе си, а не спрямо аналогичните продукти, произвеждани от други производители. Следователно реферирането е на ниво търговска марка, а не на ниво международно непатентно наименование. Подобна референтна система, издигнала в култ интересите на лекарствените концерни с основание може да бъде наречена „патент Райнов” и непрекъснато увеличаващите се публични и лични разходи за лекарствени продукти са напълно очаквани. Провалът е повече от очевиден – разхода на Националната здравноосигурителна каса през 2008 г възлиза на 295 млн лв, а през 2009 г. на 400 млн лв. – на фона на най-високите лични разходи на пациентите за лекарства – средно 60%.

  Лекарствената и реимбурсна политика на НЗОК трябва да бъде насочена към постигане на следните цели:

  – подобряване на достъпността до лекарствени продукти, особено при социалнозначимите хронични заболявания. Това ще подобри дългосрочния контрол и ще отложи или предотврати голям процент от хоспитализациите. Следователно за тези заболявания трябва да има възможност за терапии, които са напълно или поне 90% реимбурсирани.

  – трябва да бъде насърчена генеричната употреба на медикаменти, което ще съкрати над 30% разходите за лекарствопотребление.

  При тази система голямо въздействие върху лекарите оказват медицинските представители на фармацевтичните производители с цел предписване на определени медикаменти. Така негативното влияние, както върху качеството и достъпността до терапии, така и до увеличаване на публичните и лични разходи се ускорява. Националната здравноосигурителна каса не би могла да прекрати това влияние; следователно трябва да бъде стимулиран пациентският контрол върху цената на лекарствените терапии. Това може да бъде постигнато като се определят реимбурсни стойности не за лекарствен продукт, а като се реимбурсира определена стойност на терапевтичен курс за определена диагноза или комбинация от диагнози. На практика това се реализира чрез определяне на референтна стойност на терапия на ниво МКБ, а не на ниво АТС, като се предвиди всяко МКБ да има поне една възможност за напълно реимбурсирана терапия.

  Механизмът на терапевтична реимбурсация има редица предимства:

  – намаляването на цената на лекарствата намалява личните разходи, а не публичните, както е в случая с фармацевтичната реимбурсация на база референтни цени. Следователно при този механизъм се постига голям социален ефект;

  – разходите за лекарствопотребление са много лесно прогнозируеми, защото зависят единствено от брой пациенти с поставена диагноза, а не от прескрипциите на лекарите.

  – контролът на прескрипциите, реимбурсацията и отпускането на лекарства е много по-опростен и разходите, свързани с него, са много по-малки;

  Контролът на лекарствопредписване и лекарствопотребление може да бъде още повече засилен чрез комбинация с терапевтичен и финансов контрол от страна на пациента върху лекаря и фармацевта. Този ефект може да бъде реализиран, ако се премине от система на реимбурсация към система за възстановяване на разходите.