• По Коледа лекарите и аптеките ще могат да изписват лекарства и по-рано от регламентирания срок

    December 16, 2014

    Във връзка с предстоящите официални празници и неработни дни от НЗОК информират, че общопрактикуващите лекари и специалистите могат да предпишат, а аптеките да отпуснат лекарствените продукти, полагащи се на здравноосигурените лица, по-рано от регламентирания 30-дневен срок.

    Следващото предписание следва да се извърши на датата, до която са достатъчни получените от здравноосигуреното лице медикаменти в резултат на последните две отпускания от аптеката.

    Срокът, за който са достатъчни отпуснатите по предходното предписание количества и тези по извънредното предписание, се отразява в амбулаторния лист. В него и в новата рецептурна бланка се записва конкретната дата за следващото предписванена лекарства.