• Управителят на НЗОК, д-р Комитов: Голямото ми желание е болниците да нямат точно определени бюджети

  May 11, 2015

  НЗОК не финансира болниците, а дейностите, извършени върху пациентите, които са посетили лечебното заведение. Това каза пред медиите управителят на НЗОК д-р Глинка Комитов. Той отбеляза, че именно поради тази причина се налагат корекции в бюджетите на част от болниците. Според него, най-често пациентите се насочват към лечебни заведения, в които има високо специализирани кадри и високотехнологична апаратура.

  „Ако един авторитетен лекар от едно лечебно заведение, да кажем през миналата година, отиде да работи в друго лечебно заведение на същата територия или различна – в друго населено място, пациентите ще последват съответно лекаря, а няма да ходят повече в лечебното заведение, в което са ходили досега. Тъй като те не ходят заради лечебното заведение, а ходят заради авторитетния лекар – добрия, висококвалифициран специалист. Неслучайно в някои лечебни заведения, като например специализираните, мога да кажа, например част от пациентите от Онкологичната болница в София, посещават вече частна такава, тъй като добри, много добри лекари от Онкологичната болница в София работят вече в частната болница. Ето защо този ресурс се преразпределя не просто към дадената болница, а заради това, че пациентите посещават повече тази болница, заради наличието на работещите в нея високоспециализирани специалисти”, обясни той.

  Казусът с допълнителните средства за болниците, д-р Комитов коментира така: „Аз ще предложа на Надзорния съвет да бъдат увеличени средствата на болниците, които са 146 от всичките 364 болници в страната. Това мое предложение няма да бъде пречупено през призмата коя болница колко трябва да получи, а това ще е на база на аргументираните искания на лечебните заведения. Някои болници искат 16 хил. лева, други – 2 или 5 млн. Всичко това ще бъде представено на Надзорния съвет. Средствата ни за болнична помощ бяха около 1,3 млрд., но в Закона за бюджета на НЗОК е дадена възможност авансово да бъдат разходвани средства от резерва на Здравната каса в размер на 10% от общите приходи или 301 млн. лева. До 5 млн. лева могат да бъдат разходвани за първична помощ, до 10 млн. – за специализирана, и до 5 млн. за медико-диагностична помощ, а за болнична помощ беше разрешено да бъдат авансово дадени до 180 млн. лева от резерва”.

  Д-р Комитов каза, че неговото голямо желание е болниците да нямат точно определени бюджети, а да им се заплащат всички извършени дейности. Той обаче отбеляза, че за да стане това е необходимо да има засилен контрол. „Ние ще заплащаме съответните обеми дейност, стига тя да е извършена на съответните цени, които сме договорили”, заяви управителят на НЗОК. По думите му, лечебните заведения трябва да се концентрират единствено върху качеството на оказаната от тях медицинска помощ за пациентите си.

  НЗОК може да проверява само постфактум, каза още д-р Комитов. Той напомни, че сега ако се хване нарушение в лечебно заведение, то не може веднага да се санкционира, а трябва да се изчака отчитането на дейността. Според него при тези обстоятелства никой служител няма да отчете тази дейност, а ще отчете двойно по друга клинична пътека. Затова се налагат промени на действащата нормативна уредба. Д-р Комитов добави, че трябва да се обединят двата вида контрол – финансов и медицински.По думите му,  контролните органи трябва да проверяват внезапно и да налагат незабавно санкции, без да се налага отчитане на дейността. „За да има прозрачност, трябва всеки месец в сайта на НЗОК да се публикува информацията от проверките, имената на болниците и констатираните нарушения”, заяви още той.