• Обратна връзка: новата наредба за лекарите специализанти не работи!

  June 8, 2015

  От началото на тази година здравното министерство въведе нови правила за специализация. Според тях всяка клиника е длъжна да сключи трудов договор с медиците, които успоредно ще работят и ще се обучават в нея, за да вземат специалност. Целта e да се сложи край на безплатния труд на младите лекари.

  Проблемът обаче е, че голяма част от младите медици не могат да се обучават по новите правила от тази година, тъй като болниците нямат пари, с които да платят възнагражденията им. Не са предвидени средства за наемането на младите лекари и се обявяват по-малко места за специализанти, отколкото предните години.

  Основен проблем на новозавършилите лекари са малкото обявени места в университетските болници в страната, като има специалности в тези лечебни заведения, в които няма нито едно обявено място.

  1401 са общо педиатрите в България. На един от тях се пада лечението на средно 688 деца. Детските гастроентеролози обаче са общо 9 за цялата страна. На пръсти се броят и детските нефролози и онколози и въпреки това са единици лечебните заведения, които ще пуснат специализация по педиатрия. Освен това в някои болници назначените по новата наредба специализанти са принудени да подписват договори, обвързващи ги да останат в съответното лечебно заведение 4-5 години след придобиване на специалност. Ако в този период решат да напуснат, те са длъжни да върнат всички заплати, получавани през годините.

  Наредбата също така поставя някои въпроси, които пораждат неяснота и несигурност сред специализантите при т.нар. „специализанти заварено положение“. Голяма част от тях искат да преминат на обучение по новата наредба за специализации. Болниците, обаче, не са мотивирани да ги назначат на работа и при немалка част от тях медицината продължава да е скъпо хоби – плащат си всеки месец такса от 180 лв., за да работят. Именно тази такса е един от основните проблеми на специализантите. Най-много работа пада върху плещите на младите лекари, които освен в болниците, често работят на по още 1-2 места. Причина за това са ниските заплати и стремежът към по-високи доходи. И тъй като немалка част от тях не получават доходи от работата си в клиниките, а плащат (по 180 лв. на месец), за да лекуват българските пациенти, ги принуждава да изкарват прехраната си с допълнителна работа, дори понякога несвързана с медицината.

  Според справки на здравното министерство през миналата година болниците са заявили 2820 места за специализанти, но реално са заети 814. Причината е, че по-голямата част от местата са платени. Сред тези, които са държавно финансирани – 409, самите специалности не са търсени от младите медици. При останалите места лекарите сами трябва да търсят пари за обучението и дори за труда си. Тази година държавата ще плаща таксата на 415 специализанти, но не и заплатата. Надниците на всеки медик пък ще трябва да се поемат от болниците.

  И въпреки че десетки млади лекари вече са започнали работа по новата Наредба за специализации, остават малко местата, обявени от големите университетски болници в страната. За много от бъдещите лекари стои на дневен ред въпросът дали изобщо да останат в България.