• Министерският съвет обжалва спирането на лимитите в болничните бюджети

  June 1, 2015

  Министерският съвет е внесъл жалба срещу Определението на ВАС за спиране на действието на членове от ПМС № 57, съобщават от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ). На 13 май ВАС определи, че спира действието на няколко текста от постановлението, свързани с наложените лимити на болничните бюджети, до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт.

  В мотивите на съда се казва следното:

  „В конкретния случай оспорените в жалбата разпоредби от приложение № 2Б към ПМС № 57/16.03.2015 г. ограничават възможността да се получи заплащане в пълен размер на извършената дейност при оказване на болнична медицинска помощ.

  Поради задължението на изпълнителите по договори по чл. 59 ЗЗО да оказват медицинска помощ на здравноосигурени лица, гарантирана им от разпоредбите на чл. 81 и 85 от Закона за здравето, и поради определянето на предварителни стойности за осъществяване на дейността на болниците това би могло да доведе до ограничаване на тяхната дейност. Определянето на стойностите в рамките на бюджета на НЗОК за болнична помощ ще доведе до незаплащане на определени дейности, извършени от лечебните заведения, и това би довело до настъпване на имуществени вреди за тях.

  Поради това че оспорените разпоредби биха затруднили или отложили оказването на медицинска помощ, вероятно е да настъпят значителните и трудно поправими вреди за пациентите. Основателно жалбоподателите сочат като доводи, че лимитирането на дейността на здравните заведения ще ограничи правото на пациента да се ползва от предпочитана от него болнична помощ в определено лечебно заведение.

  Предвид изложеното основателно е искането за спиране действието на оспорените разпоредби от подзаконовия нормативен акт до окончателно решаване на въпроса за неговата законосъобразност с влязъл в сила съдебен акт.“

  Мотивите, с които Министерският съвет е обжалвал определението на ВАС, все още не са оповестени, така че към момента няма яснота с кой от аргументите на съда не е съгласно правителството, коментират от ЦЗПЗ.