• Хипотеза: Антиретровирусната терапия би могла да предотврати развитието на множествена склероза

  February 17, 2015

  Антиретрвирусната терапия (ART), прилагана за лечение на HIV инфекцията, би могла да предотврати развитието на множествена склероза (MS), според хипотеза на датски изследователски екип, публикувана в списание Epidemiology.
  Множествената склероза е все още с неизяснена етиология. Сред причините за нейната поява и развитие се посочват и някои вируси, между които ретровирусите. Данните от няколко експериментални проучвания сред животни показват, че ретровирусите могат да причинят демиелинизация в централната нервна система.

  Възможната асоциация между ретровирусите и MS поставя въпроса доколко ART може да повлияе клиничната симптoматика на неврологичното заболяване и дори напълно да излекува пациентите.

  В наскоро публикуван клиничен случай, авторите описват болен с MS и HIV инфекция. Десет години след диагностициране на неврологичното заболяване, пациентът е започнал лечение с високоактивна антиретровирусна терапия (highly active antiretroviral therapy – HAART). Три години по-късно е настъпила ремисия, която се е задържала през следващите 12 години.

  За да тестват хипотезата доколко ART може да предотврати развитието на MS, изследователите са проследили 5018 пациенти, диагностицирани с HIV-инфекция в периода 1994-2011, за да се установи честотата на MS в тази популация. Резултатите са съпоставени с тези при 50 149 души от общата популация, съответни по пол и възраст.

  Проследяването е продължило до диагностициране на MS или до настъпване на летален изход. За наблюдавания период само един пациент с HIV-инфекция е развил и MS (честота 3.1 на 100 000 души) спрямо 41 пациенти в общата популация (честота 10.4 на 100 000), или рискът за появата на MS е неколкократно по-нисък в HIV-инфектираната популация.

  Според авторите, техните резултатите подкрепят хипотезата, че ART може да предотврати развитието на MS. Фактът, че диагностицирането на неврологичното заболяване би могло да бъде пропуснато, е неприемлив, тъй като HIV-инфектираните пациенти са подложени на стриктно медицинско проследяване.

  Друго алтернативно обяснение за ниската честота на MS в HIV-инфектираната популация от болни е, че самата инфекция би могла да предотвратява появата на MS.