• МЗ: Разделянето на пакета на НЗОК ще бъде готово до средата на годинатa

    February 17, 2015

    В средата на годината ще бъде готова концепцията за преместването на някои групи заболявания от болничната в доболничната помощ. Това каза министърът на здравеопазването д-р Петър Москов по време на дискусия, посветена на неотложните реформи в здравеопазването. Той отбеляза, че решението за това се обсъжда съвместно с БЛС. „Реално има патологии, за които не е нужно да се лежи в болница. Освен това в момента има дуализъм. За едно и също нещо човек може да се лекува както в болничната, така и в доболничната сфера. В болницата това нещо може да струва 600 лв., а в доболничната – 25 лв.”, заяви министърът.

    Д-р Москов също така съобщи, че до средата на годината МЗ ще бъде готово и с разделянето на пакета от услуги, заплащан от НЗОК, на основен и допълнителен. Той отбеляза, че до тогава ще има яснота кои точно заболявания ще влизат в базовия и за пореден път посочи, че това са предимно социалнозначими заболявания, които водят до смърт, инвалидизация или сериозно влошаване на качеството на живот. По думите му, вече е започнал процесът по преостойностяване на въпросните дейности, за да има адекватно финансиране и широки възможности за достъп.

    Д-р Москов уточни, че основният пакет ще включва дейности от профилактика до високотехнологично лечение. „Когато говорим за основния пакет това означава следното: ако приемем, че НЗОК има 100 единици собствен ресурс и той е квази-еднакъв през годините и в бъдеще. Остойностяването и преостойностяването на дейностите на базовия пакет ще отнеме 70 единици. Примерно. Защото това е процес, който започва и ще трае повече от половин година – реалното остойностяване на тези дейности, с които ние пресрещаме тежките здравни и демографски характеристики на нацията. Останалите 30 единици, условно, ще финансират допълнителния пакет на касата”, каза той. Министърът добави, че заради ограничения ресурс, който е останал в НЗОК, заболяванията от допълнителния пакет ще бъдат или предмет на листа на чакащите, или на доброволно здравно застраховане.

    Запитан дали се работи по преостойностяването на дейностите на допълнителния пакет, д-р Москов отговори: „Нека да завършим с остойностяването на дейностите от основния пакет, да видим какъв точно ресурс ще бъде ангажиран в това, след което ще се говори и за допълнителния”.