• Бум на профилактичните прегледи след идеята за по-висок данък здраве

  June 15, 2015

  Много хора са се обадили на личните си лекари, за да се запишат за профилактичен преглед, след като здравният министър д-р Петър Москов обяви, че при пропускане на прегледа, трябва да има по-висока здравна осигуровка. Това съобщиха общопрактикуващи лекари.

  И сега има глоба от 50 лв. за неявяване на годишен профилактичен преглед, предвидена в Закона за здравното осигуряване. Тя обаче не влезе в практиката, тъй като досега никой здравен министър не се нае да изработи механизъм за прилагането ѝ.

  “Повишаването на здравната вноска е добра стъпка като дисциплинираща мярка, но трябва да се обмислят всички детайли”, коментира доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. Всички трябва да спазват правилата и както глобяват лекарите за нарушения, така и за пациентите трябва да има санкция, допълни той. В случая ще има реален ефект, ако увеличението на здравната вноска е за сметка на осигурения, а не за работодателя или държавата, например. Тя плаща вноските за пенсионерите, децата, студентите, част от безработните и ако мярката се приложи автоматично, санкцията ще се разпредели между всички данъкоплатци, обясни доц. Киров.

  Над 50% от българите над 18 г. се явяват на задължителния си годишен профилактичен преглед при джипито по данни на сдружението. В последния рамков договор цената на прегледа бе увеличена на 10 лв., а отделеният за профилактичните прегледи бюджет обхващал малко над половината осигурени. Отделно са изследванията, които не са предвидени самостоятелно, а се назначават в рамките на общия регулативен стандарт на личния лекар. Ако сега 2 млн. души решат да минат на преглед например, това означава поне още 40 млн. лв., изчислиха от сдружението.

  Някои отиват по своя инициатива, други – по повод на конкретен здравен проблем, а в рамките на визитата се прави и профилактичният преглед. В него влизат различни дейности и изследвания според възрастовата група.

  Нужни са постоянни информационни кампании в медиите, защото просто се забравя, каза доц. Киров. Въпреки всичко обаче не трябва да се очаква, че профилактиката при джипито може да обхване изцяло осигурените.

  Не е реалистично и очакването, че профилактичният преглед може да “хване” всички заболявания. Смисълът е да се уловят рисковите или болните от най-разпространените болести: хипертония, диабет, някои видове рак, затлъстяване и др. Те засягат все повече и по-млади хора и затова е важно да се хващат навреме – така се предотвратяват усложнения, подобрява се качеството на живота и се удължават годините на работоспособност.

  Много пациенти пък все още си мислят, че личният лекар трябва да ги потърси за профилактичен преглед. Това е заблуда, останала от предишни времена, коментира доц. Киров. Здравето на пациента е негова лична отговорност, затова и той трябва да бъде активната страна. Личният лекар е длъжен само да обяви на видно място в кабинета си какъв вид профилактични прегледи и изследвания и с каква честота са предвидени за осигурените над 18 г.

  Самите общопрактикуващи лекари пък имат забележки към броя и обхвата на предвидените прегледи и изследвания Изследването на холестерола и триглицеридите, например – белег за сърдечносъдови заболявания и метаболитен синдром, е предвидено само за мъжете над 40 годишна възраст, и то веднъж на 5 години. При жените се прави чак след 50 рожден ден и също с период 5 г.

  Това е недостатъчно и не дава търсения профилактичен ефект, обясни доц. Киров. По инициатива на сдружението през 2009 г. бе прието всички българи над 18 г. да преминат такова изследване, както и за всеки да бъде попълнена т.нар. анкетна карта при профилактичния преглед. Бяхме осигурили и софтуера, който при попълване на данните от прегледа показваше веднага процента на риска за пациента от различни заболявания, добави доц. Киров.

  Целта била за 2-3 г. да се обхванат всички и да се представи пълна картина на здравните проблеми на населението, за да бъдат осигурени нужната профилактика и терапии. По този начин е работено само 1,5 г. и възможностите за точна статистика на хипертониците, хората с метаболитен синдром, диабет и други социално значими заболявания били пропуснати.

  За всички над 18 г.: тест на урината и кардиограма

  Задължителният годишен профилактичен преглед при личния лекар за хората над 18 г. включва: изчисляване на индекса на телесната маса, оценка на психичния статус, преглед на зрението, измерване на кръвното, ЕКГ и изследване на урина с тест ленти за 5 показателя. Предвидено е и измерване на кръвната захар в лаборатория, но само ако има рискови фактори.

  След това по възрастови групи и по пол са предвидени прегледи и някои изследвания поради повишения риск от определени болести.

  От 30 годишна възраст жените имат право на мануално изследване на млечните жлези ежегодно. Хората между 30 и 45 г. имат право на пълна кръвна картина веднъж на 5 години. На същия период се изследват холестеролът и триглицеридите, като на 40 г. правото е само на мъжете. Те трябва да се изследват отново на 46 г., а при жените този тест започва от 50 г. При двата пола се прави пълна кръвна картина между 46 и 65 г. веднъж на 5 г.

  След навършване на 50 г. мъжете имат право на теста простатно-специфичен антиген (PSA) през 2 г., а жените между 50 и 69 г. – на мамография през 2 г.

  Ако някои от изброените изследвания са правени по друг повод през годината, не се правят при профилактичния преглед.

  Джипитата трябва да оформят рискови групи за 3 заболявания: сърдечносъдови, диабет, рак в някои локализации, към които спадат пациентите по определени критерии.

  For all people over ’18 years: urine test and cardiogram

  The mandatory annual preventive checkup at the GP’s office for people over the age of 18 includes: calculation of body mass index, mental status assessment, vision checkup, blood pressure measurement, ECG, and a urine test with test strips for 5 indicators. It has been planned to measure a person’s blood sugar in a laboratory as well, but only if risk factors exist.

  Then, depending on the age group and the sex, some examinations and tests are provided for, due to the increased risk of certain diseases.

  From the age of 30 women are entitled to annual manual mammary examinations. People between the ages of 30 and 45 are entitled to a complete blood count once every five years. Cholesterol and triglycerides are examined within the same time-frames; while at the age of 40 only males have this right. They should be tested again at the age of 46, and for women this test starts at the age of 50. Both sexes should have full blood count between the ages of 46 and 65 once every 5 years.

  After the age of 50, males are entitled to test their prostate-specific antigen (PSA) every 2 years, and females between the age of 50 and 69 are entitled to mammography every 2 years.

  If any of the tests have been done on another occasion during the year, they are not repeated during the routine preventive checkups.

  GPs have to form risk groups for three diseases: cardiovascular, diabetes, and cancer in some locations, which includes patients, based on particular criteria.